Архив по дням: 18 января, 2023

Биз жердин ээси жана жаратылыштын коргоочулары экенибизди эстедик

…Биз талкуулоо учурунда жамааттын өкүлдөрү, абстракттуу бир нерсени эмес, өз балдарынын, неберелеринин келечеги тууралуу ой жүгүртүп, чечүү жолдорун табууга аракет кылганына байкоо салып жаттык. Алардын ар биринде өз жасаган ишине жоопкерчилик ойгонуп жатканы көрүнүп турду. Аксакалдар ар бир адамдын пикирин угууну же чогулушта жок болгон, бирок алардын ой-пикирлерин баалаган жана аларага кулак салган жаштардын пикирине басым жасоону сунуштап жатышты…

Жаратылышты коргоодо болгон экологиялык көңүл коштуулукка жана жол берүүчүлүккө чыдап турууга болбойт! Бизге ар бир китеби биздин эко-кылмыштарыбыздын күнүмдүүлүгүнөн үрөйүбүз учуп, экологиялык аң-сезимдүү болуубуз үчүн жазылган, сүйүктүү жазуучубуз Чынгыз Айтматовдун көзү менен өзүбүзгө кароого убакыт келип жетти. (далее…)

Мы вспомнили что мы хозяева земли и защитники природы

…Мы наблюдали, как представители общин в процессе обсуждения понимали, что они обсуждают не что-то отвлеченное, пытаясь найти решения, они задумались о будущем своих детей, внуков. И видно было, что в каждом вдруг просыпалась ответственность за то что они делают. Аксакалы, предлагали услышать мнение каждого, или сделать акцент на мнении молодых, которых может и нет сейчас на сходе, но чьим мнением они дорожат и прислушиваются…

Нельзя мириться с экологическим равнодушием и попустительством в отношении сохранения природы! Пришло время взглянуть на себя  глазами нашего любимого писателя Чингиза Айтматова. у которого каждая книга написана для того чтобы мы могли ужаснуться обыденности своих эко-преступлений, обрести экологическое сознание. (далее…)