Ишмердуулукто откорулду

2006 жылдын 25 июль куну Нарын мамлекеттик университетинин жыйындар залында «Башат (ФОБ)» Коомдук фондусу каржылаган кенешме-семинар откорулду. Кенешме – семинарга Ак-Талаа, Атбашы, Кочкор жана Нарын райондорунун ФФИнын долбоорлорун ишке ашырып жатышкан коодук уюмдардын жетекчилери, окулдору жана «Сollaboration-Содружество» Ассоциациясынын мучолору катышты. Кенешме-семинардын кун тартибинде: Долбоорлор боюнча коомдук уюмдардын иш аракеттеринин журушу тууралуу маалыматтарды угуу жана талкуулоо; Окмоттук эмес уюмдардын финансылык туруктуулугун сактоо жана онуктуруу маселелери коюлду.

Биринчи маселе боюнча кенешме-семинарга катышып отурган бардык коомдук уюмдардын жетекчилери долбоорлордун кандай аткарылып жаткандыгы, андагы жетишкендиктер жана кыйынчылыктар тууралуу маалыматтарды кенири беришти. Угулган маалыматтарды талдап коргондо, долбоорлорду ишке ашырууда сапаттулукту арттыруу жана жаны инновациялык ыкмаларды колдонуу иш чаралары конулду бурат. Негизги маселе адамдардын жашоо денгээлин которуу менен жаратылышты жана биотурдуулукту коргоо, аны арттыруу жана кобойтуу болгондуктан, аларга конул бурууга басым жасалды.

Экинчи маселе боюнча тренингди «Collaboration-Содружество Ассоциациясынын Президенти Сатаров Абдыбек алып барды. Аягында «Башат ФОБ» Коомдук Фондунун торайымы Дыйканова Чолпон Карбозовна ОЭУдардын финансылык туруктуулугун сактоодо негизги меселелер тууралуу кенири айтып, оз кенештерин берди. Кенешме – семинар жакшы ишкердикте отту.

Вам может также понравиться...