Нарындыктар тазалыкты талап кылышат

Республикабыздын кичи шаарларынын бири (45 миё тургун жашайт), Нарын облусунун, Нарын районунун борбору болгон Нарын шаарынын жетекчилери кийинки жылдары тургундар жана шаардын меймандары тарабынан шаардын санитардык абалы боюнча кескин сынга алынып келишет. Ушуга байланыштуу 13-апрелде 19 активд\ атуулдардын облустук, шаардык, коомдук уюмдардын лидерлеринин колу коюлган тъмъндъгу мазмундагы чакырык облустук «Теёир тоо» газетасынын жана телевидениенин редакцияларына жънътлд. Урматтуу шаарлыктар! Кыргызды коргоп эл кылган, учугубузду улаган, айдоосу кенен, жайыты мол, суусу мол Ата конушубузга, Теёирден тбълк ыйгарылган тгънбъс ырыскыбыз – Улуу Нарын дарыясына, кылым ашык тоолуктардын маданий, саясий, экономикалык борбору болуп келген кутман шаарыбызга жазаган кыянаттык мамилебизди тезинен токтотуп, жергебиздин, суубуздун, шаарыбыздын тазалыгы чн жапырт кътърлп тазалай албасак биз Теёир алдында, Ата бабалардын осуяты алдында, ъсп келе жаткан жаш муундарыбыз алдында кнъъл\ болобуз.

13.04.06, Айсалкын Карасартова, тел.: (03522) 5-09-98.

Вам может также понравиться...