У Ветеринарной палаты появился свой сайт

vetsiteСвой веб-ресурс разработала Ветеринарная палата Кыргызстана. Сайт находится по адресу www.vet-palata.kg.

Создание корпоративного источника информации – это еще один шаг для упрочения независимости организации. На специализированной страничке можно найти материалы на кыргызском и русском языках об истории создания Ветеринарной палаты, законы, регулирующие работу ветеринарной службы, Кодекс этики ветеринарного врача Кыргызской Республики, новости о ветеринарии, важные отчеты и видео.

Сайт, конечно, будет постоянно дополняться и усовершенствоваться.  В настоящее время на ней размещены видеоролики о бруцеллезе, сибирской язве, ящуре, бешенству, эхинококкозе, которые ранее были показаны на канале ОТРК и некоторых областных телекомпаний.

«Мы надеемся, что наш сайт станет авторитетным источником получения квалицированных сведений о ветеринарной деятельности в Кыргызстане, — говорит директор Ветеринарной палаты Жолдошбек Дадыбаев. – По сути, этой единственный сайт в республике, посвященный ветеринарии. В нем, прежде всего, нуждаются частные ветеринары, которым необходимо быстро получить важную информацию. Интернет-сфера активно развивается, и я думаю, мы идем в ногу со временем, когда кыргызстанские ветеринарные специалисты, большинство которых живет и работает в селах, будут использовать этот инструмент. Нужно лишь еще время, чтобы появились навыки к современным формам работы».

В скором времени на сайте будут размещены передачи «Ветеринардык кызмат», «Аймакты көздөй», спецрепортажи и сюжеты о работе ветврачей. А также электронные версии печатных материалов, которые были изготовлены проектом «Сельскохозяйственные инвестиции и услуги» и распространяются среди населения для повышения их знаний о болезнях, передающихся человеку от животных:

1. Листовка А4  “Как защититься от бруцеллеза?”

2. Листовка А4 “Сиз бруцеллездон сактана аласыз!”

3. Листовка А4 “Бешенство”/“Кутурма” двухсторонняя на русском и кыргызском языках

4. Листовка А4 “Күйдүргү”

5. Листовка А4 “Сибирская язва”/“Күйдүргү” двухсторонняя на русском и кыргызском языках

6. Листовка А4 “Урматтуу мышык жана ит ээлери!”

7. Листовка А4 “Уважаемые владельцы кошек и собак!”/“Урматтуу мышык жана ит ээлери!” двухсторонняя на русском и кыргызском языках

8. Листовка А4 “Кутурма”

9. Плакат А3 “Бруцеллездун алдын алууга болот!”

10. Плакат А3 “Бруцеллез можно предупредить!”

11. Плакат А2 «Сак болуңуздар, бруцеллез!”

12. Плакат А2 “Внимание! Бруцеллез! ”

13. Брошюра А5 “Бруцеллездун алдын алууга болот!” (для детей)

14. Брошюра А5 “Бруцеллез можно предупредить!” (для детей)

15. Буклеты “Бруцеллез кандай таралат?”

16. Буклеты “Эхинококкоз – коркунучтуу дарт!”

17. Буклеты “Что такое эхинококкоз и как его предупредить”

18. Буклеты “Жайыт комитеттер үчүн эскертме” n

 

 

ОРСП

г.Бишкек, ул.Киевская, 96 а, комн. 510-511, тел. 665625, факс 661572,

email: hpai@apiu.elcat.kg; irena@apiu.elcat.kg

 

Ветеринардык палатанын өз сайты

 пайда болду

 

Кыргызстандын Ветеринардык палатасы өзүнүн веб-ресурсун иштеп чыкты. Сайт www.vet-palata.kg дареги боюнча жайгашкан.

Маалыматтын корпоративдик ресурсун түзүү – бул уюмдун көзкарандысыздыгын бекемдөө үчүн дагы бир кадам. Атайын беттен Ветеринардык палатаны түзүүнүн тарыхы жөнүндө кыргыз жана орус тилдериндеги материалдарды, ветеринардык кызматтын ишин жөнгө салган мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын Ветеринардык врачынын этика кодексин, ветеринария жөнүндө жаңылыктарды, маанилүү отчетторду жана видеону табууга болот.

Албетте, сайт дайыма толукталып жана өркүндөтүлүп турат. Азыркы учурда анда бруцеллез, күйдүргү, шарп, кутурма, эхинококкоз жөнүндө видеороликтер жайгаштырылган, алар буга чейин КТРКнын жана айрым облустук телекомпаниялардын каналдарында көрсөтүлгөн.

«Биздин сайтыбыз Кыргызстандагы ветеринардык иш жөнүндө квалификациялуу маалымат алуунун кадыр-барктуу булагы болуп калат деп үмүттөнүп жатабыз, — дейт Ветеринардык палатанын директору Жолдошбек Дадыбаев. – Иш жүзүндө, бул республикада ветеринарияга арналган жападан жалгыз сайт. Буга, эң ириде, маалыматты тез алышы зарыл болгон жеке ветеринарлар муктаж. Интернет чөйрө жигердүү өнүгүп жатат, андыктан биз убакыт менен үзөңгүлөш баратабыз деп ойлойм, мында көпчүлүгү айылда жашаган жана иштеген кыргызстандык ветеринар адистер ушул өбөлгөнү пайдаланат. Иштин заманбап формаларына жөндөм пайда болушу үчүн убакыт гана керек».

Жакынкы учурда сайтка «Ветеринардык кызмат», «Аймакты көздөй» берүүлөрү, ветврачтардын иши жөнүндө атайын репортаждар жана сюжеттер жайгаштырылат. Ошондой эле «Айыл чарба инвестициялары жана кызмат көрсөтүү» долбоору даярдаган жана малдан адамга жугуучу оорулар жөнүндө калктын билимин жогорулатуу үчүн калк арасында жайылтылып жаткан төмөнкүдөй басма материалдардын электрондук версиялары:

1. Баракча А4 «Бруцеллездон кантип коргонуу керек?»

2. Баракча А4 «Сиз бруцеллездон сактана аласыз!»

3. Баракча А4 Эки тараптуу «Бешенство»/«Кутурма» кыргыз жана орус тилдеринде

4. Баракча А4. «Күйдүргү»

5. Баракча А4 Эки тараптуу «Сибирская язва»/«Күйдүргү» кыргыз жана орус тилдеринде

6. Баракча А4 «Урматтуу мышык жана ит ээлери!»

7. Баракча А4 Эки тараптуу «Уважаемые владельцы кошек и собак!»/«Урматтуу мышык жана ит ээлери!» кыргыз жана орус тилдеринде

8. Баракча А4 «Кутурма»

9. Плакат А3 “Бруцеллездун алдын алууга болот!”

10. Плакат А3 “Бруцеллез можно предупредить!”

11. Плакат А2 «Сак болуңуздар, бруцеллез!”

12. Плакат А2 “Внимание! Бруцеллез! ”

13. Брошюра А5 “Бруцеллездун алдын алууга болот!” (балдар үчүн)

14. Брошюра А5 “Бруцеллез можно предупредить!” (балдар үчүн)

15. Буклет “Бруцеллез кандай таралат?”

16. Буклет “Эхинококкоз – коркунучтуу дарт!”

17. Буклет “Эхинококкоз деген эмне жана кантип анын алдын алууга болот”

18. Буклет “Жайыт комитеттери үчүн эскертме”

Вам может также понравиться...