Информационный бюллетень ОРСП №4/2017

Урматтуу кесиптештер жана өнөктөштөр/Уважаемые коллеги, партнеры

Cиздерге Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн 2017-ж 3-кварталында чыккан Маалымат бюллетенин кыргыз жана орус тилдеринде жиберип жатабыз/предлагаем очередной Информационный бюллетень ОРСП
за 3-й квартал 2017г. на кыргызском и русском языках.

Маалыматыбыз сиздер үчүн кызыктуу жана керектуу болоруна ишенебиз!/Надеемся, что он будет интересным и полезным для прочтения!

Жаңылык жарчысы_ОРСП 4_2017

Информационный бюллетень ОРСП 4_2017

 

Вам может также понравиться...