«Дары чоп ден соолукка оболго»

2006 жылдын 19 июлунда Каракол шаарында Социалдык экология коомдук фондусу тарабынан «Дары чоп ден соолукка оболго» аттуу темада семинар отулду.

Уюмдун жетекчиси Узакбаев Марат социалдык коомдук фондусунун иши тууралуу жалпы маалымат берип, негизги дары чопторго токтолуу менен бирге, семинардын катышуучуларына дарылык касиеттерге ээ болгон чоп осумдуктордун адам организмине тийгизген таасирлерине толук токтолуп, уюм тарабынан даярдалган ар кандай дары мазьдардын, тундурмалардын турлору менен тааныштырды. Ошону менен бирге катышуучуларга компьютердик дисктерде кочурулгон корсотмо материалдар таркатылды.

Мындай тематикада уюштурулган семинар ото кызыктуу болуп, катышуучулар тарабынан суроо жооптор менен толукталды. Ошондой эле 2006 жылдагы кичи гранттардын 1-траншы менен аткарылган иштер боюнча уюмдардын жетекчилери тарабынан маалымат берилди. 2006 жылкы аткарылып жаткан долбоорлордун ишин баалоо менен, ар бир долбоор жеке коюлган максаттардын алкагында иштеп жаткандыгы тууралуу «Башат» коомдук бирикмесинин жетекчиси Дыйканова Ч. маалымдап, жургузулгон мониторинг иштерине токтолду.

«Ысыккол башаты» бюллетенинин 2 басылышынан

Вам может также понравиться...