Конкурс проектных предложений ГЭФ/ПМГ Кыргызстан

Программа малых грантов Глобального Экологического Фонда ПРООН в Кыргызстане объявляет очередной конкурс проектных предложений на получение грантовой поддержки. Получателями поддержки могут быть только некоммерческие негосударственные организации (НПО или жамааты).

Заявочные формы можно получить по электронной почте: MuratbekK@unops.org

Последний срок представления проектных предложений: 17 часов 10 мая 2011 года только по электронному адресу: MuratbekK@unops.org

Справки по телефону: Бишкек, (0312) 54 05 73

Кыргызстандагы БУУОПдун Глобалдык Экологиялык Фондунун чакан гранттар программасы гранттык колдоо алуу жаатында долбоор сунуштарына кезектеги конкурсун жарыялайт. Колдоо алууну каалагандар коммерциялык жана окмоттук эмес уюмдар (НПО же жамааттар) гана боло алышат.

Арыздын формасын электрондук почта аркылуу алууга болот: MuratbekK@unops.org

Долбоор сунуштарын беруунун акыркы мооноту 2011-жылдын 10-майы, саат 17 жана бир гана электрондук дарек менен: MuratbekK@unops.org

Телефон аркылуу сурап-билуулор: Бишкек, (0312) 54 05 73

С уважением,
Медина Жумакадырова
Программный ассистент ГЭФ/ПМГ

Вам может также понравиться...