Лейлек районундагы экологиялык проблемалар.

Учурда, Лейлек районунун аймагында, элдин саламаттыгын сактоо жана экологиялык проблемаларды болтурбоо, анын алдын-алуу маселелери багытында бир топ долбоорлор алгылыктуу, натыйжалуу турдо иш алып барууда.

Районубуздагы дээрлик бардык айыл Окмоттордо элди таза суу менен камсыз кылууда аткарылып жаткан долбоорлор жергиликтуу коомчулук арасында колдоого ээ болуп келет. Анткени, мында биринчи маселе экологиялык проблемаларга богот коюлгандыгында.

Кулунду айыл Окмоту эн алыскы аймактардын катарына кирет. Бул жерде таза суу Жана сугат суу проблемалары дайыма курч бойдон келет. Анткени, бул чек аралаш аймак экендиги баарыбызга маалым.

Томонку долбоорлор ишке ашуу алдында турат.

«Интернационал Жана ички арыгын тазалоо», долбоордун жалпы наркы – 80300 сомду тузот.

«Кулунду Айыл окмотунун таза суу тутукторун ремонттоо» долбоордун жалпы наркы – 133599 сомду тузот.

Айтор, мына ушундай долбоорлордун ишке ашырылышы коомчулук арасында бир топ кызыгууну жаратары бышык.

Вам может также понравиться...