Ыссык-Көл жаңылыктары

Биздин жанылыктар:
1) ТОС «Боконбаево-Манжылы» алдында ресурстук борбоор ачылды. Ачуу аземинде Германиядан келген коноктор жана КАВС нын окулдору жана жергиликтуу кызыктар адамдар катышты. Ресурстук борбоордун максаты Боконбаев айылында жана Тон районунда экосанитардык жана энергоэффективдуу технологияларды жайылтуу, жана ошондой зле Ысык-Колдун тескей ороонундо экотуризмди онуктуруу.
2) Эмки жылкы меймандар жана туристер учун корсотуучу кызматтардын баасы.

Бакыт Чойтонбаев

ТОС «Боконбаево-Манжылы»

Вам может также понравиться...