Фонд “Сорос-Кыргызстан” формирует Чрезвычайный Фонд для борьбы с распространением COVID-19

Фонд «Сорос-Кыргызстан» сформировал Чрезвычайный фонд в размере 100,000 долларов США для поддержки усилий государственных структур и гражданских организаций в принятии незамедлительных мер в борьбе с распространением эпидемии коронавируса и снижении негативных последствий эпидемии в Кыргызстане.

Почему это важно?

Стремительное распространение коронавируса по всему миру показывает, что в подобных кризисных ситуациях крайне важны незамедлительная реакция и усиленная работа, направленная на предотвращение массового заражения, со стороны как государственных органов, так и международных партнеров, гражданских организаций и каждого гражданина страны. Фонд «Сорос Кыргызстан» мобилизует ресурсы для оперативного реагирования в условиях, когда на счету каждый день и час.

Что поддерживает Чрезвычайный фонд?

Стратегия Фонда “Сорос-Кыргызстан” в создании Чрезвычайного фонда основана на двух подходах:

1. на немедленном реагировании в приобретении наиболее востребованных медицинских средств и оборудования;

2. на поддержке коммуникационной стратегии, обучения медперсонала работе в условиях кризиса, а также поддержке партнерских организаций, работающих с группами повышенного риска.

Фонд продолжает оказание поддержки гражданских организаций в обеспечении социальной справедливости, равенства и защиты прав человека.

COVID-19 вирусунун жайылышына каршы күрөшүү максатында “Сорос-Кыргызстан” Фонду Өзгөчө кырдаал корун түзүүдө.

“Сорос-Кыргызстан” Фонду коронавирус эпидемиясынын жайылышына каршы ыкчам иш-чараларды жүргүзүү жана эпидемиянын Кыргызстандагы терс натыйжаларын азайтууга багытталган мамлекеттик органдардын жана жарандык уюмдардын аракеттерин колдоо үчүн 100,000 АКШ долларынын өлчөмүндө Өзгөчө кырдаал корун жаратты.

Бул эмне үчүн маанилүү?

Дүйнө жүзү боюнча коронавирустун жайылышы көрсөткөндөй, мындай кризистик жагдайларда эң маанилүү кадамдар — бул ыкчам реакция жана массалык түрдө вирусту жугузууну алдын алууга багытталган күчөтүлгөн иш-чаралар. Мындай иш-чаралар мамлекеттик органдар гана эмес, эл аралык өнөктөштөр жана өлкөнүн ар бир жараны тарабынан аткарылышы зарыл. Ар бир күн жана саат маанилүү болгондуктан, “Сорос-Кыргызстан” Фонду ыкчам аракеттенүү иш-чараларына багытталган ресурстарын мобилизациялаштырды.

Өзгөчө кырдаал кору эмнени колдойт?

Өзгөчө кырдаал корун жаратууда “Сорос-Кыргызстан” Фонду эки жобого таянды:

1. эң керектүү медициналык каражаттарды жана жабдууларды сатып алууга ыкчам түрдө колдоо көрсөтүү;

2. маалымат таратуу стратегиясына салым кошуу, медициналык кызматкерлерди өзгөчө кырдаалдарда иштөөнү үйрөтүүдө көмөк көрсөтүү жана калктын аяр топтору менен иштеген өнөктөш уюмдарды колдоо.

Фонд социалдык адилеттүүлүк, теңдик жана адам укуктарын коргоону камсыз кылуу максатында жарандык уюмдарга колдоо көрсөтүүнү улантат.

#soroskg

Рассылка connect4kg

Вам может также понравиться...