В Джалал-Абаде пройдет весенняя сессия KyrSEFF: «Как сделать эффективный бизнес, используя зеленые технологии?

Программа финансирования устойчивой энергии (KyrSEFF) при поддержке Европейского Банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского Союза (ЕС) приглашает принять участие 20 апреля 2018 года в Весенней сессии в г.Джалал-Абад на тему: «Как сделать эффективный бизнес, используя зеленые технологии?».

Основная цель мероприятия — информировать представителей местного бизнес сообщества о современных технологиях для ресурсо- и энергосбережения, а также представить выгоды кредитной линии программы KyrSEFF с грантовой составляющей от Европейского Союза.

Возможностями KyrSEFF на сегодняшний день успешно воспользовались более 1400 клиентов со всех областей Кыргызстана, из которых 104 бизнес-представители. Стоит также отметить, что за время деятельности с 2013 года клиентам KyrSEFF предоставлено инвестиции в сумме более 32 млн. долларов США и гранта на сумму более 3,7 млн.доларов США.

Во время Весенней сессии KyrSEFF будут освещены наиболее интересные темы по развитию «зеленого» бизнеса:

  • Обзор инициатив, успешных международных и местных практик, направленных на продвижение устойчивого экономического развития бизнеса (водосберегающие технологии, водоочистные сооружения и энергоэффектиные теплицы);
  • Презентация инвестиционных решений, предоставляемых в рамках программы KyrSEFF и направленных на повышение энерго- и ресурсоэффективности;
  • Анализ рынка «зеленых» технологий в Кыргызстане и тех возможностей, которыми он обладает;
  • Компании – поставщики энерго и ресурсосберегающих технологий.

Весенняя сессия предоставит участникам информацию не только по вышеуказанным темам, но и станет площадкой для налаживания сотрудничества и заключения партнерских отношений для представителей малого и среднего бизнеса юга страны.

В мероприятии примут участие представители ведущих международных организаций, государственных структур, сельского хозяйства, промышленного сектора, гостиничного сервиса и поставщики технологий.

Программа мероприятия доступна по ссылке тут.

Место проведения: мкр. Спутник, ул. Тарсус (быв.Абдукаимова), ресторан «Багери», г.Джалал-Абад

Дата и время: 20 апреля 2018  года, 09:30-14:00

Регистрация: Количество мест ограничено. По вопросам участия и регистрации на Весеннюю Сессию KyrSEFF необходимо связаться с организаторами до 18 апреля по телефону +996 312 90 12 17, +996 556 90 12 17 или по e-mail: info@kyrseff.kg

___________________________________________________________________

Жалал-Абад шаарында «Жашыл технологияны колдонуу менен кантип натыйжалуу бизнес жүргүзүүгө болот?» аттуу жазгы сессия өткөрүлөт

Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо долбоору (KyrSEFF) Европа калыбына келтирүү жана өнүктүрүү банкы (EBRD) жана Европа биримдигинин (EU) колдоосу менен 2018 жылдын 20 апрелинде өткөрүүлүчү «Жашыл технологияны колдонуу менен кантип натыйжалуу бизнес жүргүзүүгө болот? » аттуу жазгы сессиясына чакырат.

 

Иш чаранын негизги максаты — өлкөнүн түштүк регионундагы ишкерлерге ресурс жана энергия үнөмдөөчү заманбап технологиялар жөнүндө маалымат берүү. Ошондой эле KyrSEFF долбоорунун ыңгайлуу насыя жана ага Европа биримдиги тарабынан каржыланган грант түрүндөгү жеӊилдик системасы менен тааныштыруу болуп саналат. Бүгүнкү күндө KyrSEFFтин мүмкүнчүлүктөрү менен Кыргызстандын баардык областарынан 1400дөн ашык кардар колдонгон, анын ичинде 104 жеке ишкер. Андан тышкары 2013-жылдан тартып KyrSEFF программасы тарабынан кардардарга 32 млн. АКШ долларынан ашуун суммага каржылануу корсотулгон жана 3,7 млн. АКШ доллары өлчөмүндө грант берилгендигин белгилей кетүү зарыл.

 

Сессияда негизги каралуучу маселелер төмөндөгүлөр:

  • Өлкөнүн экономикалык туруктуу өнүгүүсүнө багытталган демилгелерди изилдөө (сууну үнөмдөөчү технологиялары, тазалоо курулуштары жана энергонатыйжалуу күнөсканалар);
  • KyrSEFF программасынын алкагында энергияны жана ресурстарды эффективдүү колдонууга багытталган инвестициялык чечимдер менен тааныштыруу;
  • Кыргызстандагы «жашыл» технологияларды изилдөө жана алардын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу;
  • Жабдуулар менен камсыздоочу компаниялар.

 

Жазгы сессия өлкөбүздүн түштүгүндөгү чакан жана орто бизнес өкүлдөрүн жогоруда айтылган маалыматтар менен тааныштыруудан тышкары өз ара шериктештик куруу үчүн да аянтча болуп бермекчи.

Иш-чарага белгилүү эл аралык уюмдардын, мамлекеттик мекеме-ишканалардын, айыл чарба, өнөр жай, мейманкана кызматы жана курулуш компанияларынын өкүлдөрү катышат.

Иш-чаранын программасы бул шилтемеде.

Kүнү жана убактысы: 20 апрель 2018, 09:30-14:00

Орду: Жалал-Абад шаары, Спутник мкр., «Багери» рестораны

Катталуу: Иш-чарага катышууңузду 18 апрелге чейин  +996 312 90 12 17 телефону же  аркылуу info@kyrseff.kg ырастап берүүңүздү суранабыз.

 

 

Урматтоо менен,

KyrSEFF командасы

Вам может также понравиться...