«Кудайменде Боорукер» коомдук уюму

«Кудайменде Боорукер» коомдук уюму 2000 жылы Тон районундагы Кара-Талаа айылында уюшулуп, юридикалык каттоодон откон. Бул уюмду Мусакожоев Марат жетектейт, кесиби боюнча тери буюмдарын иштетуунун технологу. Уюмда торт адам эмгектенет. Уюмдун уюшулушуна Балыкчы шаарында жайгашкан «Умут Балыкчы» коомдук партнер катары жардам берген.

2002 жылы алгачкы жолу FFI окмоттук эмес уюмдан Кызыл таажы атту проекттин ээси болушат. Бул проекттин максаты: кары- картандарга, жетим-жесирлерге, жумушу жок адамдарды эмгекке тартуу жана окутуу болуп эсептелген. 2004 жылы «Кут билим» коомдук биримеси менен бирге проекттин алкагында жашылдандыруу иштерин жургузушкон. 2006 жылы «Жылгындуу Коо», «Кыштообай Ата» коомдук уюмдар менен биргелешип «Айылдык аялдарга кошумча билим» аттуу долбоордун негизинде иш алып барышууда. Бул долбооордун негизинде уюм тарабынан бир канча айыл адамдарына, озгочо аялдарга бир канча семинарлар пландуу турдо откорулуудо. Мисалы, аялдар арасында «Момо жемиштерди консервалоо жолу менен сактоо» темасы актуалдуу болгон.

«Ысыккол башаты» бюллетенинин №2 санынан

Вам может также понравиться...